SENIOREN+

Fractie Erik Boshuijzen

Over Senioren+Flevoland

Geschiedenis en actieplannen.

Eigenlijk had Senioren+Flevoland er niet moeten zijn. Maar het ging fout tussen de twee gekozen fractieleden van 50+. De één wenste zich niet te laten overheersen door de ander. Daarom was Erik Boshuijzen, met een ruim mandaat aan voorkeursstemmen, gedwongen zelfstandig door te gaan. Zo ontstond de fractie Senioren+Flevoland. 

Die doet met vier jaar ervaring in de staten volledig mee met het werk van Provinciale Staten. Tegelijkertijd houdt de fractie de deur open voor samenwerking en wie weet voor herstel van de eenheid in het belang van de ouderen. 

In de Staten zijn wij druk met het "gewone"werk in Provinciale Staten. Dat gebeurt in goede samenwerking met de meeste fracties. Jammer genoeg is mij via een brief met onware, stuk voor stuk aanvechtbare argumenten meegedeeld dat mijn lidmaatschap weggestreept. Daartegen werd formeel beroep aangetekend dat voorlopig resulteerde in het schrappen van dat besluit.

We schrijven nu september 2017. In Provinciale Staten proberen Gerda van der Struijk en ik vanuit de uitgangspunten van 50PLUS, maar niet ten koste van alles als oppositie, zo positief mogelijk te participeren. Dat betekent dat wij met als maatstaf realisme en haalbaarheid onderwerpen benaderen. Dat lukt in de provinciale politiek meestal heel goed al verwijten andere ouderen in de Staten ons dat wij de "eenheid van de oppositie" doorbreken. Wij blijven denken dat wij onze kiezers die meestal voorkeurstemmen uitbrachten daarmee het beste gediend zijn.