SENIOREN+

Fractie Erik Boshuijzen


WELKOM OP DE WEBSITE VAN SENIOREN+FLEVOLAND.

Op deze website houden wij u via onze BLOGS op de hoogte van ons wel en wee in Provinciale Staten van Flevoland en maken wij regelmatig 'uitstapjes' naar de politieke actualiteit, binnen en buiten onze provincie. Na enige tijd verplaatsen wij deze bijdragen naar het archief, zodat deze 'homepage' altijd actueel blijft.

 

BLOG 4 november 2017.

 

Ook zonder formele bijeenkomsten in het Provinciehuis blijft Senioren+Flevoland  flink betrokken. Het was zelfs een redelijk drukke week met een drietal evenementen die zeker ook in de belangstelling van onze fractie staan.                                                                                       Zo startte deze begrotingsmaand in Zwolle met een gezamenlijke bijeenkomst van statenleden uit Gelderland, Overijssel en Flevoland over nieuwe concessies voor het busvervoer in de drie provincies. Van onze kant gaven wij daarbij de boodschap dat in al die afspraken de belangen van deelgroepen, zoals studenten en ouderen nadrukkelijk behartigd moeten worden. Het was daarbij plezierig contact te hebben met 50plus collega's uit de beide andere provincies.                Vergelijkbare contacten waren er ook een dag later tijdens het jaarlijkse Deltacongres dat ditmaal in Leeuwarden plaatsvond. In een bomvolle Frieslandhal stond de urgentie van de milieu-. klimaat- en waterproblematiek indringend op de agenda. Ook voor ons ouderen was het een zeer inspirerende dag die wat onze betreft werd afgesloten met het afscheid van Riet Rijs, beleidsmedewerker van het Flevolandschap waarmee wij een  jarenlange prima werkrelatie hadden.                                                                                                                           Inspirerend was ook de bijeenkomst in het Paviljoen van de toekomstige Floriade waarmee ik op 3  november de werkweek kon afsluiten. Directie en betrokken bestuurders van Almere en Flevoland gaven aan een groep geïnteresseerde raads- en statenleden diepgaande en bruikbare informatie over dit gigaproject dat ons de komende jaren intensief bezig zal houden. Jammer dat bij de meeste van deze contacten 50PLUS Flevoland ontbreekt. Helaas zie ik steeds meer dat 50PLUS in Flevoland onzichtbaar is geworden.                                                     Als gezegd is november de maand waarin Provinciale Staten de begroting (huishoudboekje van de provincie) behandelt. Het hele beeld is positief, maar helaas zal ik daar komende week niet bij zijn. Een cardiologische ingreep zal mij voor enkele dagen in het ziekenhuis doen  belanden. Daarna is er alle reden voor optimisme. Dus groet ik met een tot blogs en vriendelijke groet,                                                                                                                             Erik Boshuijzen, fractievoorzitter  www.seniorenplusflevoland.nl 

  

 BLOG 22 oktober 2017

Echt nieuws is er van het provinciale Flevolandse ouderenfront momenteel niet te melden. Dat komt omdat wij momenteel midden in het "cijferseizoen" zitten en onze provincie betrekkelijk zorgenloos is. De financiele situatie is positief, economie en werkgelegenheid zitten in de lift, al lopen de ouderen hierbij nog steeds achter. Er is natuurlijk wel enige politieke onrust. Dat betreft de nieuwe SP gedeputeerde Meijer die er grote moeite mee heeft het energiebeleid vorm te geven. VVD Gedeputeerde Jaap Lodders toont zich vooralsnog nogal laconiek over gevolgen van de onrust over de aanvliegroutes van Lelystad Airport en binnen de Staten bleef het deze week over dit onderwerp opvallend rustig. Degenen die vandaag oud minister  Winsemius in "Buitenhof" hebben gezien hebben stof tot nadenken.                                              Verder was er natuurlijk de bespreking  van de 'Flevotop' die nu een bouwsteen in het beleid voor de komende jaren zal zijn. Dat is wat ons betreft een continuproces waarbij de samenleving zo breed mogelijk betrokken moet zijn. Over dat laatste van onze kant twijfel. Hardop vragen wij ons hierbij af hoe jong en oud, traditionelen en nieuwkomers in onze provincie daarbij betrokken worden en blijven.                                                                                Zelf blijf ik bezorgd over het uitblijven van  zicht op kwalitatief sterke lijsten van ouderen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Helaas stel ik vast dat twijfel daarover, zowel landelijk als in Flevoland nog steeds aanwezig is.                                                                                       Zelf zal ik ivm een medische ingreep enkele weken wat minder actief zijn. Nochtans zeg ik tot een volgende keer, tot blogs,                                                                                                           Erik Boshuijzen, www.senioren+flevoland.nl

                                                                                                                                                                 

BLOG 6 oktober 2017.

Een week zonder officiële bijeenkomsten laat ik toch niet onbesproken. Het was helaas een week waarin de betrekkelijkheid van het leven weer eens zeer manifest was. Eerst was er de crematie van Joep Surink, een oud collega uit de provincie waarmee nog wel eens contact was en vrijdag werden we opgeschrikt door het plotseling overlijden van statencollega Cebus Korteweg met wie ik vorige week nog ontspannen gesproken had. Zelf meldde ik informeel vandaag aan Griffier Amanda dat mijn huidige cardiologisch avontuur een geruststellende afsluiting kan krijgen door de plaatsing van een implantaat dat het hartritme goed en onder controle kan houden.

We spraken elkaar vandaag tijdens de Flevotop die was opgezet op initiatief van enkele collega Statenfracties. Met zo'n 100 deelnemers spraken wij de hele dag intensief over de toekomst van de provincie. In de groep die ik mocht voorzitten viel mij de grote betrokkenheid op en spraken wij enthousiast over de manier waarop 'het verhaal van Flevoland' doorgetrokken kan worden naar de ontwikkeling van Provincie in deze tijd. Ik was vast niet de enige die er een goed gevoel aan overhield.  

 

BLOG 28 september 2017

Gisteren een opmerkelijke dag in Provinciale Staten, maar ook opmerkelijke berichten in het lokale advertentieblad Almere Deze Week. Aan beiden besteed ik aandacht in deze blog.

In de Staten stelde ik vragen aan gedeputeerde Meijer (import namens de SP) over de risico's van diersoorten die hier gewild of ongewild terechtkomen en bij het ontbreken van 'vijanden' risico's voor flora, fauna en waterkeringen veroorzaken. Het te verwachten antwoord was dat het probleem voor Flevoland geïnventariseerd wordt en zo nodig in samenwerking met andere overheden aangepakt zal worden.                                                                                                     De vergadering zelf werd boeiend  door een tweetal moties die wij mede ondertekend hadden. De eerste was een uitspraak om  Flevoland 'genderneutraal' te maken. Een initiatief dat ook in andere provincies omarmd is en waarvan de basis de zogenoemde 'verklaring van Dordrecht' is waarin genderneutraliteit wordt uitgewerkt. De verwijzing daarnaar in de motie haalde het niet, maar toen die na signalen van VVD en CDA er uit was gehaald, kreeg de motie een overgrote meerderheid. Dat was niet weggelegd voor de samen met Groen Links ingediende motie die om gedeeltelijke verlegging van de naderingsroute voor Lelystad Airport vroeg. Die trokken we uiteindelijk is omdat de overgrote meerderheid binnen de Staten, wetend van de brief van Sharon Dijksma daarover, denkt dat er niets meer veranderd kan worden en Lelystad geen vertraging mag oplopen. Dat vinden wij ook, maar wij vonden de poging om aan de vooravond van het Kamerdebat van van vandaag tegemoet te komen aan de onvrede in onze buurprovincies de moeite waard. Dat dat politiek belangrijk was bleek vandaag in de Tweede Kamer. Dijksma zegde, met het oog op "gebleken deskundigheid"  van bewoners toe  dat zij verder bij de vaststelling van de routes betrokken zullen worden. 

Dan de ontwikkeling in Almere. Daar heeft de zelfbenoemde lijsttrekker van AP/OPA, De Leeuw, 50PLUS verlaten. Daarmee schaadt deze politieke avonturier voor de zoveelste keer de belangen van de partij en de afpraken de hij met de politieke leiding van 50PLUS in Provinciale Staten had. Kwalijk is dat bij dit alles een geloofwaardige aanwezigheid van ouderen in de nieuwe Gemeente Raad van Almere vanaf 2018 door de "move" van De Leeuw onmogelijk wordt. Tenzij...er alsnog een lijst van 50PLUS komt. Daarom heb ik, nog steeds werkend vanuit het programma van 50LUS het enige geloofwaardige lid van 50PLUS in Almere, t.w. landelijk hoofdbestuurslid Frits van der Pluijm aangeraden zich nu te profileren als potentieel lijsttrekker voor 50PLUS voor de nieuwe Raad van Almere. 

                                                                                                 

 

 

BLOG 25 september 2017 

Langzaam kom ik, na een kwakkelperiode met de gezondheid, weer wat meer in de richting van de provinciale politiek. Althans voor zo ver daar in PS sprake van kan zijn. Ik doe dit werk omdat een herkenbare groep kiezers mij via voorkeurstemmen daar heeft neergezet en ook omdat ik mij om vele redenen met Flevoland verbonden voel. Dat neemt niet weg dat er binnen de Staten maar weinig onderwerpen zijn waar direct een herkenbare relatie ligt met de belangen van ouderen. Daarvoor is de gemeente veel belangrijker en daarom onderstreep ik ook het belang dat bij de komende verkiezingen voor de Gemeenteraden competente en niet gefrustreerde ouderen gekozen worden. 50PLUS zal het daarin naar mijn inschatting best moeilijk krijgen om goede lijsten van de grond te krijgen. 

Op 27 september komen Provinciale Staten voor het eerst sinds de vakantie weer plenair bijeen. Het meest in het oog lopende voorstel is het beschikbaar stellen van 4,5 miljoen euro om de groei van het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Het zal weinig tegenstand ontmoeten. Natuurlijk dringen wij er hierbij op aan de belangen van ouderen hierin niet te vergeten.

Dat geldt ook voor de spelregels die er komen voor de zogenoemde Metropool Regio Amsterdam, waarin gemeenten rondom Amsterdam hun beleid op elkaar afstemmen. Die regio kan trouwens ook profiteren van ons nieuwe natuurproject Markerwadden. De open dagen die door zo'n 6000 mensen werden bezocht waren afgelopen weekend  een enorm succes en worden naar Natuur Monumenten mij vertelde volgend jaar met regelmaat herhaald.

Senioren+Flevoland zal deze week ook nog vragen stellen over de verontrustende toename van zogenoemde "invasieve exoten" dat zijn dieren en planten die niet in ons land thuishoren maar eenmaal hier geïmporteerd wel veel schade veroorzaken. In onze provincie is dat o.a. de rode Amerikaanse rivierkreeft, waarvan de schadelijkheid wel eens wordt vergeleken met die van de muskusrat. Wij gaan vragen naar de omvang van het probleem en de maatregelen er tegen.      

Kortom fractiesecretaris Gerda van der Struijk en ik zijn er nog steeds en groeten u "tot blogs".     e.boshuijzen@flevoland.nl

 

BLOG 17 september 2017.

We zijn weer terug.

Na een moeilijke tijd met flinke fysieke problemen durf ik het aan weer op deze site te verschijnen. Af en toe zal ik met een mix van aandachtspunten in de staten, voor de lokale situatie in Almere en natuurlijk het wel en wee van de senioren een blog neerzetten. Het zal daarbij niemand verbazen dat de  ontwikkeling van 50PLUS in de aanloop naar de komende verkiezingen voor de gemeenteraden daarbij ook mijn interesse heeft. Ondanks een halfslachtige wervingsadvertentie in Almere Vandaag heb ik tot nu toe alleen gezien dat 50PLUS moet opboksen tegen de zelfbenoemde lijsttrekker van AP/OPA in Almere. Kennelijk zit men te springen om deskundige kandidaten. Ik vrees dat dat een jaar daarna ook provinciaal het geval is. Trouwe leden klagen dat zij al een jaar of twee niets meer van 50PLUS gehoord te hebben.                                                                                                                                 Natuurlijk ben ik er mij van bewust zelf ook afgesplitst te zijn. Dat vind ik nog steeds een goede beslissing omdat twee statenleden, waar van een resultaten wil bereiken door samenwerking en de ander van oppositie om de oppositie zijn kiezers een dienst denkt te bewijzen  kunnen niet samengaan. Nochtans ben ik, ondanks sommige gevaarlijk 'rechtse geluiden binnen de huidige statenfractie,  bereid mijn politieke ervaring in de komende verkiezingstijd met 50PLUS te delen. Mijn politieke credo is nog steeds samenwerken met anderen om voor ouderen een rechtvaardige positie te bereiken financieel, in de zorg, in het sociaal/maatschappelijk leven en bij de pensioenen.

 

BLOG 21 september 2017

Een kabinet hebben we weliswaar nog steeds niet, maar het politieke seizoen lijkt nu toch wel weer op gang. De provinciale politiek leek zich deze week zelfs even naar Den Haag verplaatst te hebben toen daar de aanvliegroutes van Lelystad Airport aan de orde kwamen. Wij moesten daarbij denken aan de waarschuwing die wij destijds bij de zogenoemde Alderstafel hadden geuit over de naderings- en vertrekroutes nu opnieuw, maar te laat, in de publiciteit komen. We krijgen het zeker ook weer terug in de Staten.                                                                          De landelijke politiek kreeg ook weer de jaarlijkse cijferbrij te verwerken die opnieuw voor ouderen weinig goeds te melden had. De minieme inkomensverbetering wordt voor ouderen ver overtroffen door: hogere laten en niet te vergeten de oplopende inflatie en niet geïndexeerde pensioenen. Gelukkig trekt Martin van Rooijen daartegen in de Kamer flink van leer. Wij zullen die lijn in de Staten zo veel mogelijk doortrekken.