SENIOREN+

Fractie Erik Boshuijzen


WELKOM OP DE WEBSITE VAN SENIOREN+FLEVOLAND.

Op deze website houden wij u via onze BLOGS op de hoogte van ons wel en wee in Provinciale Staten van Flevoland en maken wij regelmatig 'uitstapjes' naar de politieke actualiteit, binnen en buiten onze provincie. Na enige tijd verplaatsen wij deze bijdragen naar het archief, zodat deze 'homepage' altijd actueel blijft.

 

 

BLOG 10 december 2016

Open brief aan Jan Nagel

Dag Jan,                                       

Eigenlijk was ik niet van plan, behalve als belangstellende, aandacht aan de vandaag gehouden ledenvergadering van 50PLUS te besteden. Maar de gebeurtenissen tijdens die bijeenkomst in de jou en mij zeer vertrouwde, wat ooit VARA studio  was, nopen mij  bezorgdheid  uit  te spreken over de treurige manier waarop de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen tot stand kwam.

Ik was getuige van de woede van een groep leden die zich door de gang van zaken (het na het orde voorstel daartoe in één keer vaststellen van de lijst) gemanipuleerd en tot 'stemvee' gedegradeerd voelden. Dat is begrijpelijk: de aanwezige leden van 50PLUS waren immers uitgenodigd om 'per kandidaat individueel te stemmen en zo de definitieve volgorde vast te stellen. De democratische kans voor de leden om eventueel wijzigingen aan te brengen was daarmee geblokkeerd.  De woede van deze mensen was begrijpelijk en ik hoop maar dat zij niet onmiddellijk bedanken en nog even nadenken voordat daarmee de partij nog verder beschadigd wordt. Zelf vond ik het verontrustend dat sommigen bestuursleden de gang van zaken volstrekt normaal vinden.                                                                                                     Jan, ik sluit deze hartenkreet af in de hoop er niet te veel externe schade is aangericht en in de hoop dat de verkiezingsslogans realistisch blijven en de eenheid in 50PLUS bewaard blijft.     Wat eenheid betreft wijs ik je er op dat de twee fracties in  Flevoland op mijn initiatief langzaam naar elkaar groeien. Maar voor herstel van één fractie zou enige hulp van buiten kunnen helpen. Die voorzet had ik je trouwens al eerder gegeven.

vriendelijke groet, Erik Boshuijzen,  www.seniorenplusflevoland.nl

BLOG 9 december 2016.

Kansrijk ook eensgezind?

Kijk even op mijn vorige blog. Daarop is te zien dat ik voor 50PLUS veel vertrouwen heb in succesvolle Kamerverkiezingen. Dat gevoel heb ik nog steeds. Er kan zelfs een stemadvies in gelezen worden. Toch kan ik er niet omheen dat er wat krasjes op dit 'schild van vertrouwen' zijn gekomen. Dat is vanuit mijn werk in Provinciale Staten het geval, maar helaas geldt dat ook als ik landelijk kijk, waarbij ik niets terugneem van wat ik schreef over de landelijke lijst.                                                                                                        

In Flevoland hadden collega Jansen (jammer voor hem dat hij ver buiten de top tien staat)  en ik de laatste maanden een redelijk lopende samenwerking opgebouwd. Daarbij informeerden wij elkaar over de inhoud van onze bijdragen bij de verschillende portefeuilles. In een aantal gevallen leverde ik 'content' die (met bronvermelding) door 50PLUS werd gebruikt. Omgekeerd was de informatiestroom kleiner. Ook kwam er weinig respons op de door ons geopperde ideeën om uit electorale overwegingen te werken aan herstel van de politieke eenheid van de ouderen binnen de Flevolandse Staten.                                                        

Actueel waren er gisteren voorvallen die eerder verwijderend dan bindend  werken. 50PLUS probeerde op bedroevende wijze een motie over 'fair trade' te torpederen, de fractie trok ook zij aan zij op  met de  PVV bij het Nieuw Land Erfgoed Centrum en Jansen deelde namens zijn kompanen mee dat mijn stemgedrag voor hen teleurstellend was. Ik heb collega Jansen daarop laten weten dat statenleden nog steeds 'zonder last' behoren te stemmen. Wel heb ik hem aangegeven nog steeds bij overeenstemming over onderwerpen te willen samenwerken. Daarbij denk ik dat we voorlopig als twee aparte fracties verder gaan. Dat is jammer voor 50PLUS.                                                                                   

Ook landelijk kijk ik met enige zorg naar 50PLUS. Ik vind namelijk dat dat politieke partijen de kiezers realistische voorlichting moeten geven. Dat is in mijn waarneming niet altijd het geval als Henk Krol en Jan Nagel herstel van indexering van de pensioenen of verlaging van de AOW leeftijd vragen. Haalbaarder is het zoeken van een politieke meerderheid voor een eerlijk pensioensysteem en stoppen met discriminerende maatregelen tegen ouderen.                                                                                                      Tot blogs, Erik Boshuijzen

 

 

 

BLOG 14 november 2016

Keurige en kansrijke lijst 50PLUS.

Zo wordt een sombere grijze dag toch nog zonnig! En dan heb ik het niet over het weer of over de record grootte van de maan, maar over de zo juist bekend geworden kandidatenlijst van 50PLUS voor de Tweede Kamer. Als ik de namen doorneem van de, laten we zeggen tien kandidaten, die reële kans op een zetel maken krijg ik een goed gevoel. Datzelfde geldt voor het overgrote deel van het intussen gepresenteerde programma.                                                Vanuit mijn maatschappelijke en politieke ervaring stel ik vast dat hier een 'mix' van deskundigheden en politieke ervaring wordt voorgesteld die vertrouwen bij de kiezers zal wekken. Vanuit mijn eigen langjarige ervaringen in de pensioenwereld doet het mij persoonlijk goed binnen de eerste tien gepresenteerden twee namen tegen te komen met wie ik in die omgeving met veel plezier heb samengewerkt. Als ik nog lid van 50PLUS was geweest zou ik zelfs op de ledenvergadering waar de definitieve volgorde wordt vastgesteld een poging doen om de plaats van één van die twee nog wat veiliger te maken.

 Al met al ben ik blij dat Senioren+Flevoland vorige week bij de begrotingsbehandeling in de Staten voor de komende kamerverkiezingen een onverbloemd stemadvies voor 50PLUS uitsprak.  Wat mij betreft zal Senioren+Flevoland ook  blijven proberen kiezers voor 50PLUS te interesseren en zal dat in de Staten meer samenwerking en afstemming tussen onze fracties opleveren. De ervaringen van afgelopen weken wijzen in die richting.

Tot blogs, Erik Boshuijzen.

 

BLOG 9  november 2016

Het was gisteren een merkwaardige dag. Eerst het verwerken van de schok van de Amerikaanse verkiezingen en met dat tekort aan nachtrust vroeg naar Lelystad voor de begrotingsvergadering van Provinciale Staten. Daar bleek direct bij binnenkomst dat ook bij ons de tegenstellingen groot zijn: De PVV-ers, in navolging van hun 'leider'in Den Haag kraaiden victorie, collega's van de meeste andere democratische partijen in verschillende vormen van zak en as.                         Het kwam ook in de vergadering direct naar boven. De PVV kondigde aan met een motie van afkeuring 'wegens onbekwaamheid' tegen de gehele staten te komen. Ik kon het niet laten de PVV-er te vragen of zij met het indienen van zo'n motie ook niet hun eigen onmacht aantoonden. Collega Jansen (PVV) kwam er niet goed uit.                                                           Met de andere Jansen in PS, Wout ( van 50PLUS) liep het beter. Wij hadden goed vooroverleg gehad en dat had tot gevolg dat onze bijdragen aan het debat gecoördineerd waren. Zelf startte ik met de verklaring dat zijn fractie ook namens Senioren + had gesproken en dat onze actie er op gericht was kiezers te stimuleren bij de komende kamerverkiezingen  50PLUS te stemmen. Daarbij is het uitstralen van deze aanpak voor onze beide fracties strategisch belangrijk, al voeg ik er direct aan toe niets te zien in het 'Opoelisme' van sommige senioren dat in de laatste uitzending van Arjan Lübach zo vlijmscherp werd neergezet. Een slimme VVD-collega had ook goed begrepen dat deze aanpak  aan ons senioren twee keer zo veel spreektijd oplevert. Dat is wat mij betreft  nuttige 'bijvangst'. Mijn motivatie is vooral het uitstralen van eenheid onder de ouderen, waarbij ik mij persoonlijk niet aangetrokken voel tot de "Opoelisten", zoals die in de laatste uitzending van Arjan Lübach vlijmscherp werden neergezet. Mede daarom heb ik tijdens het debat ook aangegeven dat een fusie van beide fracties nog niet direct voor de deur staat.       Toch kwam ons beider inbreng goed uit de verf: het pleidooi voor financiële voordelen voor ouderen in het openbaar vervoer inclusief een informele toezegging; inzetten van de provinciale reserves voor participatie van ouderen, bij cultuur en de jeugdzorg en niet te vergeten het pleidooi om de politiek uit de 'achterkamertjes van de coalitie te houden. Tel daarbij onze pleidooien voor verbreding van de in de energietransitie toegepaste vormen van energie en voor vergroting van de bewustwording voor water en bodem dan kijken wij terug op  een bevredigende behandeling van de begroting voor 2017.

Tot blogs, Erik Boshuijzen.