SENIOREN+

Fractie Erik Boshuijzen


WELKOM OP DE WEBSITE VAN SENIOREN+FLEVOLAND.

Op deze website houden wij u via onze BLOGS op de hoogte van ons wel en wee in Provinciale Staten van Flevoland en maken wij regelmatig 'uitstapjes' naar de politieke actualiteit, binnen en buiten onze provincie. Na enige tijd verplaatsen wij deze bijdragen naar het archief, zodat deze 'homepage' altijd actueel blijft.

 

BLOG 14 november 2016

Keurige en kansrijke lijst 50PLUS.

Zo wordt een sombere grijze dag toch nog zonnig! En dan heb ik het niet over het weer of over de record grootte van de maan, maar over de zo juist bekend geworden kandidatenlijst van 50PLUS voor de Tweede Kamer. Als ik de namen doorneem van de, laten we zeggen tien kandidaten, die reële kans op een zetel maken krijg ik een goed gevoel. Datzelfde geldt voor het overgrote deel van het intussen gepresenteerde programma.                                                Vanuit mijn maatschappelijke en politieke ervaring stel ik vast dat hier een 'mix' van deskundigheden en politieke ervaring wordt voorgesteld die vertrouwen bij de kiezers zal wekken. Vanuit mijn eigen langjarige ervaringen in de pensioenwereld doet het mij persoonlijk goed binnen de eerste tien gepresenteerden twee namen tegen te komen met wie ik in die omgeving met veel plezier heb samengewerkt. Als ik nog lid van 50PLUS was geweest zou ik zelfs op de ledenvergadering waar de definitieve volgorde wordt vastgesteld een poging doen om de plaats van één van die twee nog wat veiliger te maken.

 Al met al ben ik blij dat Senioren+Flevoland vorige week bij de begrotingsbehandeling in de Staten voor de komende kamerverkiezingen een onverbloemd stemadvies voor 50PLUS uitsprak.  Wat mij betreft zal Senioren+Flevoland ook  blijven proberen kiezers voor 50PLUS te interesseren en zal dat in de Staten meer samenwerking en afstemming tussen onze fracties opleveren. De ervaringen van afgelopen weken wijzen in die richting.

Tot blogs, Erik Boshuijzen.

 

BLOG 9  november 2016

Het was gisteren een merkwaardige dag. Eerst het verwerken van de schok van de Amerikaanse verkiezingen en met dat tekort aan nachtrust vroeg naar Lelystad voor de begrotingsvergadering van Provinciale Staten. Daar bleek direct bij binnenkomst dat ook bij ons de tegenstellingen groot zijn: De PVV-ers, in navolging van hun 'leider'in Den Haag kraaiden victorie, collega's van de meeste andere democratische partijen in verschillende vormen van zak en as.                         Het kwam ook in de vergadering direct naar boven. De PVV kondigde aan met een motie van afkeuring 'wegens onbekwaamheid' tegen de gehele staten te komen. Ik kon het niet laten de PVV-er te vragen of zij met het indienen van zo'n motie ook niet hun eigen onmacht aantoonden. Collega Jansen (PVV) kwam er niet goed uit.                                                           Met de andere Jansen in PS, Wout ( van 50PLUS) liep het beter. Wij hadden goed vooroverleg gehad en dat had tot gevolg dat onze bijdragen aan het debat gecoördineerd waren. Zelf startte ik met de verklaring dat zijn fractie ook namens Senioren + had gesproken en dat onze actie er op gericht was kiezers te stimuleren bij de komende kamerverkiezingen  50PLUS te stemmen. Daarbij is het uitstralen van deze aanpak voor onze beide fracties strategisch belangrijk, al voeg ik er direct aan toe niets te zien in het 'Opoelisme' van sommige senioren dat in de laatste uitzending van Arjan Lübach zo vlijmscherp werd neergezet. Een slimme VVD-collega had ook goed begrepen dat deze aanpak  aan ons senioren twee keer zo veel spreektijd oplevert. Dat is wat mij betreft  nuttige 'bijvangst'. Mijn motivatie is vooral het uitstralen van eenheid onder de ouderen, waarbij ik mij persoonlijk niet aangetrokken voel tot de "Opoelisten", zoals die in de laatste uitzending van Arjan Lübach vlijmscherp werden neergezet. Mede daarom heb ik tijdens het debat ook aangegeven dat een fusie van beide fracties nog niet direct voor de deur staat.       Toch kwam ons beider inbreng goed uit de verf: het pleidooi voor financiële voordelen voor ouderen in het openbaar vervoer inclusief een informele toezegging; inzetten van de provinciale reserves voor participatie van ouderen, bij cultuur en de jeugdzorg en niet te vergeten het pleidooi om de politiek uit de 'achterkamertjes van de coalitie te houden. Tel daarbij onze pleidooien voor verbreding van de in de energietransitie toegepaste vormen van energie en voor vergroting van de bewustwording voor water en bodem dan kijken wij terug op  een bevredigende behandeling van de begroting voor 2017.

Tot blogs, Erik Boshuijzen.